மூடு

அண்ணல் காந்தியடிகளின் 151வது பிறந்தநாள் – காதிகிராப்ட் சார்பாக சிறப்பு விற்பனை.02.10.19

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/10/2019
Kadi craft sales inauguration

அண்ணல் காந்தியடிகளின் 151வது பிறந்தநாள் – காதிகிராப்ட் சார்பாக சிறப்பு விற்பனையை தேனி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் துவக்கிவைத்தார் (PDF 31KB)

Kadi craft sales inauguration