மூடு

அண்ணல் காந்தியடிகளின் 152-வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு கதர் விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். 02.10.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/10/2020
Gandhi Jayanthi

அண்ணல் காந்தியடிகளின் 152-வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு கதர் விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்(PDF 31KB)

Gandhi Jayanthi

Gandhi Jayanthi