மூடு

அல்லிநகரம் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் அதிநவீன தொழில்நுட்ப தொடு திரை கருவி துவக்கிவைப்பு . 12.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/07/2019
Training class room

அல்லிநகரம் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் அதிநவீன தொழில்நுட்ப தொடு திரை கருவியை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார். நாள் 12.07.2019 (PDF 32KB)