மூடு

ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் வாக்கு எண்ணுகை அலுவலர்களளுக்கான பயிற்சிக் கூட்டம். 11.10.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/10/2021
Local Body Election Training

ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் வாக்கு எண்ணுகை அலுவலர்களளுக்கான பயிற்சிக் கூட்டம் (PDF 33KB)

Training program

Training Program