மூடு

ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி பகுதிகளில் வளர்ச்சித்திட்ட பணிகள் ஆய்வு . 16.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/07/2019
collector inspection 16jul19

ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி பகுதிகளில் வளர்ச்சித்திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் . 16.07.2019 (PDF 34KB)