மூடு

ஆண்டிபட்டி பேரூராட்சியில் நோய்க் கட்டுப்பாட்டு பகுதியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 27.04.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/04/2021
Collector inspection

ஆண்டிபட்டி பேரூராட்சியில் நோய்க் கட்டுப்பாட்டு பகுதியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்
ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 47KB)

Collector inspection

Collector inspection