மூடு

இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வகுப்பிற்கான கணினி மூலம் கலவை முறையில் ஒதுக்கீடும் செய்யும் பணி.25.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/03/2021
2nd randomization

இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வகுப்பிற்கான கணினி மூலம் கலவை முறையில் ஒதுக்கீடும் செய்யும் பணி (PDF 58KB)

2nd randomization