மூடு

இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டத்தின் கீழ் விழிப்புணர்வு நிகழ்வினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார். 25.11.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/11/2021
Illam Thedi Kalvi

இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டத்தின் கீழ் விழிப்புணர்வு நிகழ்வினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்
துவக்கி வைத்தார் PDF 29KB)

Illam Thedi Kalvi

Illam Thedi Kalvi