மூடு

உப்புக்கோட்டை ஊராட்சிப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித்திட்டப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 15.03.23

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/03/2023
Collector inspection

உப்புக்கோட்டை ஊராட்சிப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித்திட்டப்பணிகளை
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 104KB)

Collector inspection

Collector inspection