மூடு

உலக சுற்றுலா தினம் 2020 -ஐ முன்னிட்டு போட்களில் கலந்துகொண்டு வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பரிசுகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார். 12.10.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/10/2020
World Tourism day

உலக சுற்றுலா தினம் 2020 -ஐ முன்னிட்டு போட்களில் கலந்துகொண்டு வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பரிசுகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்(PDF 44KB)

 

World Tourism day

World Tourism day