மூடு

எட்டப்பராஜபுரம் கிராமத்தில் 19.09.19 நடைபெற்ற மக்கள் தொடர்பு முகாமில் நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/09/2019
Mass contact program

எட்டப்பராஜபுரம் கிராமத்தில் 19.09.19 நடைபெற்ற மக்கள் தொடர்பு முகாமில் நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வழங்கினார் (PDF 32KB)

Mass contact program

Mass contact program

Mass contact program

Mass contact program