மூடு

கடமலைக்குண்டு அரசு மருத்துவமனை, அரசு கள்ளர் மாணவியர் விடுதி, நியாய விலைக்கடைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 16.03.23

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/03/2023
Collector Inspection

கடமலைக்குண்டு அரசு மருத்துவமனை, அரசு கள்ளர் மாணவியர் விடுதி, நியாய விலைக்கடைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 829KB)

Collector Inspection

Collector Inspection