மூடு

கதிர்வேல்புரம் கிராமத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு, அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.17.11.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/11/2020
Collector inspection

கதிர்வேல்புரம் கிராமத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு, அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் (PDF 44KB)

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection