மூடு

கப்பலோட்டிய தமிழர் வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களின் 150-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, புகைப்படக் கண்காட்சி. 19.05.22

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/05/2022
VOC Photo exhibition

கப்பலோட்டிய தமிழர் வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களின் 150-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, புகைப்படக் கண்காட்சி  (PDF 35KB)

VOC Photo exhibition

 

VOC Photo exhibition