மூடு

கலைஞரின் வரும்முன் காப்போம் திட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார். 12.10.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/10/2021
Inaguration

கலைஞரின் வரும்முன் காப்போம் திட்டத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்டார் (PDF 41KB)

Inaguration