மூடு

கிராம உதவியாளர் தேர்வுப்பட்டியல் – தேனி மாவட்டம்

கிராம உதவியாளர் தேர்வுப்பட்டியல் - தேனி மாவட்டம்

தேனி வட்டம் - (PDF 336KB)  

ஆண்டிபட்டி வட்டம் - (PDF 429KB)  

பெரியகுளம் வட்டம் - (PDF 163KB)  

உத்தமபாளையம் வட்டம் - (PDF 290KB)