மூடு

குழந்தை திருமண தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கையெழுத்து பிரச்சாரத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார். 15.11.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/11/2021
Signature campaign

குழந்தை திருமண தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கையெழுத்து பிரச்சாரத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார் (PDF 26KB)

https://

Signature campaign