மூடு

கொரோனா விழிப்புணர்வு தொடர் பிரச்சார நிகழ்ச்சி . 2ஆம் நாள். 02.08.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/08/2021
Covid awareness program

கொரோனா விழிப்புணர்வு தொடர் பிரச்சார நிகழ்ச்சி . 2ஆம் நாள் (PDF 36KB)

Covid awareness program

Covid awareness program

Covid awareness program