மூடு

கொரோனா வைரஸ் பாதுகாப்பு உதவிப் பொருட்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கினார். 05.05.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/05/2020
DDRO kits distribution

கொரோனா வைரஸ் பாதுகாப்பு உதவிப் பொருட்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கினார்(PDF 38KB)

DDRO kits distribution