மூடு

சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் வெளியிட்டார். 01.11.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/11/2021
Draft Roll Publication

சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் வெளியிட்டார் (PDF 38KB)

Draft Roll Publication