மூடு

ஜமாபந்தியில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் குறித்து, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 21.06.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/06/2021
Collector inspection

ஜமாபந்தியில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் குறித்து, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

(PDF 43KB)

Collector inspection

Collector inspection