மூடு

தமிழ்நாடு ஊரக உள்ளாட்சி தற்செயல் தேர்தல்கள்-2021-ஐ முன்னிட்டு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற வாக்குச்சாவடி மையங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார். 10.10.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/10/2021
Collector inspection

தமிழ்நாடு ஊரக உள்ளாட்சி தற்செயல் தேர்தல்கள்-2021-ஐ முன்னிட்டு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற வாக்குச்சாவடி மையங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார் (PDF 33KB)

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection