மூடு

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல்-2021 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கணினி மூலம் குலுக்கல் முறையில் ஓதுக்கீடு செய்யும் முதற்கட்ட பணி. 05.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/03/2021
EVM Randomisation

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல்-2021 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கணினி மூலம் குலுக்கல் முறையில் ஓதுக்கீடு செய்யும் முதற்கட்ட பணி (PDF 49KB)

EVM Randomisation