மூடு

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் – 2021 நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்திடும் பொருட்டு, வாக்காளர்கள் கையெழுத்து இயக்க விழிப்புணர்வு. 05.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/03/2021
Voters awareness program

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் – 2021 நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்திடும் பொருட்டு,
வாக்காளர்கள் கையெழுத்து இயக்க விழிப்புணர்வு (PDF 41KB)

Voters awareness program

Voters awareness program