தமிழ் வளர்ச்சித்துறையின் சார்பாக மாணவ மாணவியர்களுக்குகிடையே பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றது. 07.08.19

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/08/2019
Tamil Development

தமிழ் வளர்ச்சித்துறையின் சார்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாணவ மாணவியர்களுக்குகிடையே பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றது. தேனி ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார் (PDF 28KB)