மூடு

தூய்மைப் பணியாளர்கள் குறை கேட்கும் கூட்டம். தேசிய தூய்மை பணியாளர் ஆணைய குழுவின் தலைவர் மாண்புமிகு திரு. எம்.வெங்கடேசன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. 13.07.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/07/2021
Chairman visit

தூய்மைப் பணியாளர்கள் குறை கேட்கும் கூட்டம். தேசிய தூய்மை பணியாளர் ஆணைய குழுவின் தலைவர் மாண்புமிகு திரு. எம்.வெங்கடேசன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. (PDF 54KB)

Chairman visit

Chairman visit