மூடு

தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி (நபார்டு) சார்பில் வளம் சார்ந்த வங்கி கடன் திட்ட அறிக்கையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வெளியிட்டார்.28.11.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/11/2020
NABARD - PLP

தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி (நபார்டு) சார்பில் வளம் சார்ந்த வங்கி கடன் திட்ட அறிக்கையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வெளியிட்டார் (PDF 31KB)

NABARD - PLP