மூடு

தேனி கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்து தகவல். 13.10.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/10/2021
Co-optex deepavali sales

தேனி கோ-ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்து தகவல் (PDF 48KB)

Co-optex deepavali sales

Co-optex deepavali sales