மூடு

தேனி நுகர்பொருள் வாணிப கழக  சேமிப்பு கிடங்கில்   மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு. 20.09.23

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/09/2023
Collector Inspection

தேனி நுகர்பொருள் வாணிப கழக  சேமிப்பு கிடங்கில்   மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்  திருமதி ஆர்.வி.ஷஜீவனா, இ.ஆ.ப., அவர்கள்  திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள் (PDF 39KB)

Collector Inspection

Collector Inspection

Collector Inspection