மூடு

தேனி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் காய்ச்சல் முகாம்கள் மற்றும் தடுப்பூசி முகாம்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். 21.06.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/06/2021
Collector inspection

தேனி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் காய்ச்சல் முகாம்கள் மற்றும் தடுப்பூசி முகாம்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 18KB)

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection