மூடு

தேனி மாவட்டத்திற்கு கொரோனா தடுப்பூசி பணிகள் தொடர்பாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள், தடுப்பூசி முகாம்கள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். 12.09.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/09/2021
மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் கூட்டம்

தேனி மாவட்டத்திற்கு கொரோனா தடுப்பூசி பணிகள் தொடர்பாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள், தடுப்பூசி முகாம்கள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்(PDF 39KB)

Monitoring officer inspection

Monitoring officer inspection

Monitoring officer inspection

Mega vaccine camp inspection

Mega vaccine camp inspection

Mega vaccine camp inspection

Mega vaccine camp inspection