மூடு

தேனி மாவட்டம் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்றது. 27.11.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/11/2020
Agri GDP

தேனி மாவட்டம் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்றது. (PDF 76KB)

Agri GDP