மூடு

தேர்தல் துறை

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம்  2021 – பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் நிலை-  30/11/2020 வரை
Assembly Constituency படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A
198. ஆண்டிபட்டி பார்க்க  (PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 574 KB) பார்க்க (PDF 1.5 MB) பார்க்க (PDF 923 KB)
199. பெரியகுளம்(SC) பார்க்க  (PDF 1.9 MB) பார்க்க (PDF 366 KB) பார்க்க (PDF 1.4 MB) பார்க்க (PDF 828 KB)
200. போடிநாயக்கனூா் பார்க்க (PDF 1.7 MB) பார்க்க (PDF 655 KB) பார்க்க (PDF 1.5 MB) பார்க்க (PDF 1.1 MB)
201. கம்பம் பார்க்க (PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 471 KB) பார்க்க (PDF 1.5 MB) பார்க்க (PDF 1 MB)

 

பொதுமக்களுக்கான மாநில அளவிலான இணையவழி வினாடி வினா போட்டி (PDF 934KB)

 

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் – காலாண்டு பத்திரிக்கை

எனது வாக்கு முக்கியமானது (My Vote Matters), June-September 2019, Vol 1.3
எனது வாக்கு முக்கியமானது (My Vote Matters), January 2020, Vol 1.4