மூடு

தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கட்டுமானத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம். 14.10.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/10/2020
SOP meeting

தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கட்டுமானத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் (PDF 61KB)

SOP meeting