மூடு

தொழில்நெறி மற்றும் திறன் விழிப்புணர்வு பேரணி. 08.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/07/2019

தொழில்நெறி மற்றும் திறன் விழிப்புணர்வு பேரணி. தேனி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கொடியசைத்து துவக்கிவைத்தார். 08.07.2019 (PDF 46KB)