மூடு

நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிவினை உறுதி செய்திடும் பொருட்டு, வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி. 10.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/03/2021
Voters awareness rally

நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிவினை உறுதி செய்திடும் பொருட்டு, வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி  (PDF 45KB)

Voters awareness rally