மூடு

நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிவினை வலியுறுத்தி இரு சக்கர வாகன வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி. 16.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/03/2021
Voters awareness

நூறு சதவிகித வாக்குப்பதிவினை வலியுறுத்தி இரு சக்கர வாகன வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி

(PDF 52KB)

Voters awareness