மூடு

நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தின் ( கோ -ஆப்டெக்ஸ் ) சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கிவைத்தார்