மூடு

பயன்பாட்டில் உள்ள, பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை மற்றும் திறந்த வெளிக் கிணறுகளினால் ஏற்படும் விபத்தினை தடுத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்தல் தொடர்பான ஆலோசனைக்கூட்டம். 02.11.19

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/11/2019
Borewell meeting

பயன்பாட்டில் உள்ள, பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை மற்றும் திறந்த வெளிக் கிணறுகளினால் ஏற்படும் விபத்தினை தடுத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்தல் தொடர்பான ஆலோசனைக்கூட்டம். 02.11.19 (PDF46KB)