மூடு

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதித்தி ட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி (PM KISAN)பெற விண்ணப்பம் வரவேற்பு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/06/2019

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதித்தி ட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி (PM KISAN)பெற விண்ணப்பம் வரவேற்பு. மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் தகவல். (PDF 37KB)