மூடு

புதிதாக துணை வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம். 22.02.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/02/2021
Political Party meeting

புதிதாக துணை வாக்குச்சாவடிகள் அமைப்பது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம்(PDF 48KB)

Political party meeting

Political Party meeting