மூடு

புதிய குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். 24.06.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/06/2021
Collector inspection

புதிய குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 46KB)

Collector inspection

Collector inspection