மூடு

பெரியகுளம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையின் செயல்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 25.05.23

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/05/2023
Collector inspection

பெரியகுளம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையின் செயல்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 104KB)

Collector Inspection

Collector inspection