மூடு

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் . நாள் 15.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/07/2019
gdp 15-jul-19

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது . நாள் 15.07.2019 (PDF 25KB)