மூடு

மலை கிராமங்களில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 24.05.23

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/05/2023
Collector inspection

மலை கிராமங்களில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 104KB)

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection