மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் – ‘அனைவருக்கும் வீடு’ திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/06/2019
Dy CM3

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் – ‘அனைவருக்கும் வீடு’ திட்ட பயனாளிகளுக்கு தற்காலிகமாக குடியிருப்புக்கு கருணை தொகை வழங்கினார். (PDF 48KB)

Dy CM for house scheme
Dy CM