மூடு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் சிறப்பாக பணிபுரிந்த நல்லாசிரியர்களுக்கு டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருதினை வழங்கினார். 09.09.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/09/2020
Deputy CM Visit

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் சிறப்பாக பணிபுரிந்த நல்லாசிரியர்களுக்கு டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் விருதினை வழங்கினார்(PDF 45KB)

Deputy CM Visit

Deputy CM Visit

Deputy CM Visit