மூடு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் சோத்துப்பாறை நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்காக தண்ணீரை திறந்து வைத்தார். 26.10.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/10/2020
Deputy CM Visit

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் சோத்துப்பாறை நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்காக தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் (PDF 28KB)

Deputy CM Visit

Deputy CM Visit