மூடு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்வு திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.01.12.19

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/12/2019
Special CM Petition

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்வு திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்(PDF 47KB)

Special CM Petition

Special CM Petition

Special CM Petition

Special CM Petition