மூடு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் அம்மா இளைஞர் விளையாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளை துவக்கி வைத்தார். 14.01.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/01/2020
Deputy CM Function

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள்அம்மா இளைஞர் விளையாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ்
பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளை துவக்கி வைத்தார் (PDF 40KB)

Deputy CM Function

Deputy CM Function